2022-03-19 19:56:00

Županijska smotra LiDraNo 2022.

U Senju je u petak 18. ožujka 2022. održana županijska Smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola LiDraNo 2022. 
Domaćini Smotre bile su Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju i Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj. Učenici su se predstavili svojim literarnim radovima, školskim listovima te pojedinačnim dramskim nastupima. Zbog epidemiološke situacije izostali su skupni nastupi učenika. 

U kategoriji literarnih radova pristigla su 22 rada učenika osnovnih škola i 5 radova učenika srednjih škola. Prosudbeno povjerenstvo na državnu Smotru predložilo je sljedeće radove:

OSNOVNA ŠKOLA

Ljubav, Nina Ćupurdija, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica, mentorica Željka Došen  Zaljubljeno cvijeće, Katarina Delač, Osnovna škola Perušić, mentorica Tatjana Šimunić

 SREDNJA ŠKOLA

Propali ko' Grčka, Bojana Butorac, Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju, mentorica Jasmina Rebrović Riječi, Paula Matanović, Gimnazija Gospić, mentorica Bosiljka Šarić.

U kategoriji školski listovi predstavili su se učenici Osnovne škole Luke Perkovića Brinje - digitalni list Lukina škrinjica i učenici Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića Senj - tiskani list Dani radosti. Oba lista predložena su na državnu Smotru. 
 

U dramsko-scenskom stvaralaštvu predstavilo se 8 učenika osnovnih škola i 5 učenika srednjih škola. Svoj talent i darovitost učenici su pokazali pred prosudbenim povjerenstvom u Pučkom otvorenom učilištu Milutina Cihlara Nehajeva, bez nazočnosti publike. Po završetku pojedinačnih nastupa učenika održan je okrugli stol na kojem su učenici i mentori čuli osvrt članova Povjerenstva na nastup svakog učenika. Na državnu Smotru predloženi su:

OSNOVNA ŠKOLA

David Krznarić, (Zvonimir Golob, Obična pjesma),  Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica, mentorica Željka Došen  Ida Stilinović, (Grigor Vitez: Kako živi Antun Tun),  Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić, mentorica Ljubica Ilievska Radošević

SREDNJA ŠKOLA

Bojana Butorac, (Miro Gavran: Kreontova Antigona) Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju, mentorica Radica Turina Ivan Vujnović, (Pablo Neruda: Posveta ljubavi), Gimnazija Gospić, mentorica Anela Serdar Pašalić

Čestitamo učenicima i njihovim mentorima!


Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića Senj